Udsmykning og indretning

  
Galleri Clifford tilbyder i samarbejde med galleriets tilknyttede kunsthistoriker, erhvervslivet, offentlige virksomheder og institutioner samarbejde omkring udvikling og etablering af større eller mindre udsmykningsopgaver. Processen består som oftest af.

1.    Afdækning af ønsker og behov.
2.    Signalværdi vurdering. Herunder
       formål og målsætning.
3.    Klarlægning af budgetrammer.
4.    Her erlægges evt. fee up front evt.
       modregnings betingelse aftales.
5.    Kunstner selektering, nationalt og
       internationalt.
6.    Proces beskrivelse, herunder
       tidsplaner.
7.    Evt. studie ture / rejser.

Vesterlund Ungdomsskole.

Udsmykning af Erik Clausen.